Pomóż nam pomagać!

O nas

Fundacja Spektra działa od 2008 roku

Fundacja „Spektra „ działająca od 2008 roku w Mieroszowie zasięgiem swojego działania obejmuje teren zarówno gminy Mieroszów, powiatu wałbrzyskiego, województwa dolnośląskiego jak i całej Polski. Statutowy zakres działania Fundacji jest bardzo szeroki. Jednym z celów statutowych Fundacji których dotyczą głównie jej działania jest praca z grupami wykluczonymi społecznie, zagrożonymi marginalizacją w zakresie ich aktywizacji społecznej i lokalnej. Działania Fundacji i realizowane projekty skupiały się głównie na pracy z tymi grupami wymagającymi szczególnego wsparcia.

Skontaktuj się z nami