Strona główna

O nas

Fundacja „Spektra” działająca od 2008 roku w Mieroszowie zasięgiem swojego działania obejmuje teren zarówno gminy Mieroszów, powiatu wałbrzyskiego, województwa dolnośląskiego jak i całej Polski. Statutowy zakres działania Fundacji jest bardzo szeroki. Jednym z celów statutowych Fundacji, których dotyczą głównie jej działania jest praca z grupami wykluczonymi społecznie, zagrożonymi marginalizacją w zakresie ich aktywizacji społecznej i lokalnej.

Działania Fundacji i realizowane projekty skupiają się głównie na pracy z grupami wymagającymi szczególnego wsparcia. Im też dedykowane były najważniejsze zadania w sferze kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej, edukacyjnej i zdrowotnej. W latach 2010-2019 Fundacja realizowała 25 projektów i prowadziła działania aktywizujące społeczność lokalną gminy Mieroszów, w tym w Klubach Seniora w Mieroszowie i Unisławiu Śląskim, była inicjatorem szeregu imprez integrujących lokalną społeczność z gmin ościennych powiatu kamiennogórskiego.

Długoletnim partnerem Fundacji w realizacji projektów oraz prowadzenia działań aktywizujących społeczność lokalną jest miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej, który między innymi za działania z Fundacją jako pierwszy Ośrodek Pomocy w powiecie wałbrzyskim, w lutym 2015 roku otrzymał certyfikat organizatora społeczności lokalnej CAL. We współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Fundacja zrealizowała też akcje i imprezy okolicznościowe dla mieszkańców gminy tj. Wigilia, Dzień Dziecka, festyny lokalne, imprezy okolicznościowe dla seniorów i z okazji świąt państwowych, prowadziła działania woluntarystyczne, organizowała zajęcia typu świetlicowego dla młodszych mieszkańców gminy Mieroszów.