9 maja 2016

Ogłoszenia

money

30 Lipca 2018

Korekta protokołu z przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 22 czerwca 2017 r. dotyczącego świadczenia usług Doradcy klienta  w ramach projektu pt. „Aktywizacja dla młodych”, nr WND-POWR.01.02.02-02-0158/15

Protokół_z_przeprowadzonego_zapytania_ofertowego-DK-korekta

15 Luty 2018

Zapytanie ofertowe z dnia 15 lutego 2017 r. dotyczące doradztwa w ramach specjalistycznego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu Własny biznes – praca i satysfakcja nr RPDS.08.03.00-02-0166/16

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1-166-18

30 czerwca 2017

Wyniki z przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 22 czerwca 2017 r. dotyczącego świadczenia usług Doradcy klienta  w ramach projektu pt. „Aktywizacja dla młodych”, nr WND-POWR.01.02.02-02-0158/15

2017.06.30-Protokół_z_przeprowadzonego_zapytania_ofertowego-DK

 

 

22 czerwca 2017

Zapytanie ofertowe z dnia 14 września 2016 r. dotyczące świadczenia usług Doradcy Klienta w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 ?Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych? w ramach projektu pt. ?Aktywizacja dla młodych?, nr WND-POWR.01.02.02-02-0158/15

2017.06.22-Zapytanie_ofertowe_nr_3-Doradca_Klienta

2017.06.22-Załącznik_nr_1 do_zapytania_ofertowego 3-1.12-02-158-2017

 

8 marca 2017

Zapytanie ofertowe z dnia 8 marca 2017 r. dotyczące świadczenia usług Doradcy Klienta dla Uczestników projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach projektu pt. ?Praca Satysfakcja Sukces?, nr umowy o dofinansowanie RPDS.08.02.00-02-0207/16-00

Zapytanie_ofertowe nr 2-8.2-02-0207-17

Załącznik_nr_1 do_zapytania_ofertowego nr 2-8.2-02-0207-17

 

7 marca 2017

Aktualizacja zapytania ofertowego nr 1-8.2/02-207/17 z dnia 3 marca 2017 r. doradztwa zawodowego dla Uczestników projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach projektu pt. ?Praca Satysfakcja Sukces?, nr umowy o dofinansowanie RPDS.08.02.00-02-0207/16-00

Aktualizacja_zapytania_ofertowego_nr_1-8.2-02-0207-17

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1-8.2-02-0207-17

 

3 marca 2017

Zapytanie ofertowe z dnia 3 marca 2017 r. dotyczące doradztwa zawodowego (w tym opracowanie IPD) dla Uczestników projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach projektu pt. ?Praca Satysfakcja Sukces?, nr umowy o dofinansowanie RPDS.08.02.00-02-0207/16-00

Zapytanie_ofertowe nr 1-8.2-02-0207-17

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1-8.2-02-0207-17

 

14 września 2016

Zapytanie ofertowe z dnia 14 września 2016 r. dotyczące świadczenia usług Doradcy Klienta w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 ?Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych? w ramach projektu pt. ?Aktywizacja dla młodych?, nr WND-POWR.01.02.02-02-0158/15

2016-09-14-zapytanie_ofertowe_nr_2-doradca_klienta

2016-09-14-załącznik_nr_1-formularz_ofertowy-zapytanie_ofertowe_nr_2-doradca_klienta

 

17 maj 2016

Wyniki z przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 9 maj 2016 r. dotyczącego świadczenia usług Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego w ramach projektu pt. ?Aktywizacja dla młodych?, nr WND-POWR.01.02.02-02-0158/15

2016.05.17-Protokół_z_przeprowadzonego_zapytania_ofertowego-IPD

 

9 maj 2016

Zapytanie ofertowe z dnia 9 maj 2016 r. dotyczące świadczenia usług Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 ?Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych? w ramach projektu pt. ?Aktywizacja dla młodych?, nr WND-POWR.01.02.02-02-0158/15

2016.05.09-Zapytanie_ofertowe_IPD

2016.05.09-Załącznik_nr_1 do_zapytania_ofertowego-IPD

 

4 kwiecień 2016

WYNAJEM SALI DO SPOTKAŃ Z KLIENTAMI

Fundacja Spektra oferuje wynajem sali na spotkania indywidualne.

DOSKONAŁA LOKALIZACJA

W samym centrum Mieroszowa ul. Wolności, dojazd z drogi krajowej nr 35.

KOMFORTOWE WARUNKI

Nowoczesna, jasna sala. Bezpłatny dostęp do wi-fi.
Sala na spotkania indywidualne
wyposażenie: stół, krzesła, laptop, , flipchart
w czasie przerw: dostęp do kuchni

CENA

30 zł  ? za każdą rozpoczętą godzinę zegarową.
300 zł ? za cały dzień.
Ceny mogą podlegać negocjacji w zależności od długości trwania współpracy lub liczby godzin zegarowych najmu.

WYNAJEM SAL ? KONTAKT

Fundacja Spektra
ul. Wysockiego 37/8, 58-350 Mieroszów
tel.: 604 080 278
e-mail: fundacja.spektra@gmail.com