Ogłoszenia

money

1 Kwietnia 2020

USŁUGI ASYSTENCKIE W OKRESIE 01.04.2020 – 30.06.2021 :

Informujemy, iż w celu zachowania trwałości projektu „Asystent INTEGRACJI nr RPDS.09.02.01-02-0042/17” usługi asystenckie będą świadczone przez okres kolejnych 15 miesięcy (tj. do 30.06.2021) przez 10 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej. Wsparcie będzie udzielane zgodnie z Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie pozainstytucjonalnym. Aktualna informacja dotycząca liczby wolnych miejsc oferowanych przez Fundację w okresie trwałości będzie publikowana na stronie internetowej Fundacji na bieżąco.

Obecna liczba wolnych miejsc: 10.

W przypadku zainteresowania usługami prosimy o kontakt z biurem pod numerem telefonu: 531-397-379

20 Grudnia 2018

Zapytanie ofertowe z dnia 20 grudnia 2018 r. dotyczące świadczenia usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej dalej AOON dla 30 Uczestników Projektu, którymi są osoby z niepełnosprawnością z obszaru powiatów: miasta Wałbrzych, wałbrzyskiego, świdnickiego, kłodzkiego, ząbkowickiego, doświadczających wykluczenia społecznego z uwagi na swój stan zdrowia lub status materialny, wymagających wsparcia drugiej osoby w wykonywaniu czynności dnia codziennego, w ramach projektu pt. Asystent Integracji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Przedmiotem niniejszego zamówienia świadczenie usług asystenckich w okresie 12 miesięcy (XII.2018-XI.2019) przez 10 zaangażowanych AOON w wymiarze śr 30h/m-c/OzN. Wsparcie będzie udzielane zgodnie z Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie pozainstytucjonalny. Asystentom zostanie zapewnione odrębne ubezpieczenie, a także w przypadku zaistnienia takiej konieczności zostanie im zapewniony zwrot kosztów dojazdu do podopiecznego. Usługi AOON będą świadczone w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i charakter niepełnosprawności, stan zdrowia, wiek oraz indywidualne potrzeby OzN. UP będą mieli wpływ na kształt świadczonej usługi za pośrednictwem dyspozytora, który będzie również punktem kontaktowym UP z asystentami. Sama usługa asystencka będzie miała charakter kompensacyjny (tj. kompensujący posiadaną dysfunkcję). Zgodnie z przyjętym modelem AOON wykonywać będzie zadania na wyraźne polecenie OzN, wspiera ją w sytuacjach, w których nie radzi ona sobie sama z powodu dysfunkcji wynikających z niepełnosprawności. AOON będą m.in: tłumacze języka migowego, tłumacze-przewodnicy osób głuchoniemych, przewodnicy os. niewidomych/słabowidzących, asystenci os. niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie, chorych psychicznie.

Zapytanie_ofertowe nr 1_9.2-02-0042_2018

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1_9.2-02-0042_2018

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1_9.2-02-0042_2018

30 Lipca 2018

Korekta protokołu z przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 22 czerwca 2017 r. dotyczącego świadczenia usług Doradcy klienta  w ramach projektu pt. „Aktywizacja dla młodych”, nr WND-POWR.01.02.02-02-0158/15

Protokół_z_przeprowadzonego_zapytania_ofertowego-DK-korekta

15 Luty 2018

Zapytanie ofertowe z dnia 15 lutego 2017 r. dotyczące doradztwa w ramach specjalistycznego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu Własny biznes – praca i satysfakcja nr RPDS.08.03.00-02-0166/16

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1-166-18

30 czerwca 2017

Wyniki z przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 22 czerwca 2017 r. dotyczącego świadczenia usług Doradcy klienta  w ramach projektu pt. „Aktywizacja dla młodych”, nr WND-POWR.01.02.02-02-0158/15

2017.06.30-Protokół_z_przeprowadzonego_zapytania_ofertowego-DK

22 czerwca 2017

Zapytanie ofertowe z dnia 14 września 2016 r. dotyczące świadczenia usług Doradcy Klienta w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 ?Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych? w ramach projektu pt. ?Aktywizacja dla młodych?, nr WND-POWR.01.02.02-02-0158/15

2017.06.22-Zapytanie_ofertowe_nr_3-Doradca_Klienta

2017.06.22-Załącznik_nr_1 do_zapytania_ofertowego 3-1.12-02-158-2017

8 marca 2017

Zapytanie ofertowe z dnia 8 marca 2017 r. dotyczące świadczenia usług Doradcy Klienta dla Uczestników projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach projektu pt. ?Praca Satysfakcja Sukces?, nr umowy o dofinansowanie RPDS.08.02.00-02-0207/16-00

Zapytanie_ofertowe nr 2-8.2-02-0207-17

Załącznik_nr_1 do_zapytania_ofertowego nr 2-8.2-02-0207-17

7 marca 2017

Aktualizacja zapytania ofertowego nr 1-8.2/02-207/17 z dnia 3 marca 2017 r. doradztwa zawodowego dla Uczestników projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach projektu pt. ?Praca Satysfakcja Sukces?, nr umowy o dofinansowanie RPDS.08.02.00-02-0207/16-00

Aktualizacja_zapytania_ofertowego_nr_1-8.2-02-0207-17

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1-8.2-02-0207-17

3 marca 2017

Zapytanie ofertowe z dnia 3 marca 2017 r. dotyczące doradztwa zawodowego (w tym opracowanie IPD) dla Uczestników projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach projektu pt. ?Praca Satysfakcja Sukces?, nr umowy o dofinansowanie RPDS.08.02.00-02-0207/16-00

Zapytanie_ofertowe nr 1-8.2-02-0207-17

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1-8.2-02-0207-17

14 września 2016

Zapytanie ofertowe z dnia 14 września 2016 r. dotyczące świadczenia usług Doradcy Klienta w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 ?Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych? w ramach projektu pt. ?Aktywizacja dla młodych?, nr WND-POWR.01.02.02-02-0158/15

2016-09-14-zapytanie_ofertowe_nr_2-doradca_klienta

2016-09-14-załącznik_nr_1-formularz_ofertowy-zapytanie_ofertowe_nr_2-doradca_klienta

17 maj 2016

Wyniki z przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 9 maj 2016 r. dotyczącego świadczenia usług Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego w ramach projektu pt. ?Aktywizacja dla młodych?, nr WND-POWR.01.02.02-02-0158/15

2016.05.17-Protokół_z_przeprowadzonego_zapytania_ofertowego-IPD

9 maj 2016

Zapytanie ofertowe z dnia 9 maj 2016 r. dotyczące świadczenia usług Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 ?Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych? w ramach projektu pt. ?Aktywizacja dla młodych?, nr WND-POWR.01.02.02-02-0158/15

2016.05.09-Zapytanie_ofertowe_IPD

2016.05.09-Załącznik_nr_1 do_zapytania_ofertowego-IPD

4 kwiecień 2016

WYNAJEM SALI DO SPOTKAŃ Z KLIENTAMI

Fundacja Spektra oferuje wynajem sali na spotkania indywidualne.

DOSKONAŁA LOKALIZACJA

W samym centrum Mieroszowa ul. Wolności, dojazd z drogi krajowej nr 35.

KOMFORTOWE WARUNKI

Nowoczesna, jasna sala. Bezpłatny dostęp do wi-fi.
Sala na spotkania indywidualne
wyposażenie: stół, krzesła, laptop, , flipchart
w czasie przerw: dostęp do kuchni

CENA

30 zł  ? za każdą rozpoczętą godzinę zegarową.
300 zł ? za cały dzień.
Ceny mogą podlegać negocjacji w zależności od długości trwania współpracy lub liczby godzin zegarowych najmu.

WYNAJEM SAL ? KONTAKT

Fundacja Spektra
ul. Wysockiego 37/8, 58-350 Mieroszów
tel.: 604 080 278
e-mail: fundacja.spektra@gmail.com