Zrealizowane

Ważniejsze realizowane działania i projekty

Aktywizacja dla młodych
Muchomorkowy Ogród Marzeń
Seniorzy jutra II
Potencjał rodzinny
Drzwi Dorosłości
Ekologia wokół nas
Doskonała mama, doskonały tato
Ludowy Zespół Pieśni i Tańca wraca do Mieroszowa. Warsztaty międzypokoleniowe
Warsztaty tańca ludowego w Mieroszowie
Turystyka osób niepełnosprawnych w gminie Mieroszów
Festiwal folklorystyczny ziemi mieroszowskiej
Nowy rozdział twojego życia
Smak życia- niepełnosprawni na rynku pracy
Drzwi Dorosłości II
My Mieroszowiacy- dziedzictwo kulturowe Gminy Mieroszów
Turystyka międzypokoleniowa w Gminie Mieroszów
Przystanek zdrowie ? poprawa jakości życia osób starszych w gminie Mieroszów
Miedzy nami pokoleniami ? dziedzictwo kulturowe Gminy Mieroszów

2014

Taniec to nasza mocna strona? Działania na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Marzenia do spełnienia? poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych w gminie Mieroszów
Kolorowa jesień życia? -działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym /zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych
Rekreacyjnie i sportowo w Gminie Mieroszów?- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej /Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych
Dorastając w miłości

 

 

2015

Dorastając w miłości

 

Turystyka kulturowa -działania na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych w gminie Mieroszów

 

[/su_column]