Muchomorkowy Ogród Marzeń

FUNDACJA „SPEKTRA” z Mieroszowa w partnerstwie z OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ realizuje okresie od 15.05.2016 -15.10.2016 r., projekt pn. ?Muchomorkowy Ogród Marzeń? który zakłada budowę miejsca spotkań, zabaw i rekreacji dla różnych grup wiekowych z wiodącym symbolem ?MUCHOMORKA? i postaciami bajkowymi. Poprzez modernizację zaniedbanego placu wokół świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą zostanie przygotowane miejsca spotkań, co tym samym poprawi estetykę części miasta oraz umocni poczucie wspólnoty mieszkańców. Plac zostanie zagospodarowany i zabudowany elementami praktycznymi oraz dekoracyjnymi wykonanymi przez osoby biorące udział w projekcie i innych mieszkańców – wolontariuszy. Plac zostanie wyposażony między innymi w elementy do zabawy dla najmłodszych, ścieżkę edukacyjną z postaciami bajkowymi. Odremontowana i pomalowana zostanie budowla ogrodowa, która będzie miejscem spotkań w przypadku niepogody. Przyległy teren zostanie ogrodzony oraz obsadzony różnymi roślinami.